“His Is Not a Museum: Portable and Lurking” in Washington DC

3 January, 2013

[portfolio_slideshow ]

Itinerància de l’exposició “Això no és un museu. Artefactes mòvils a l’aguait” a Washington DC

09.01.2013-26.01.2013

http://www.corcoran.edu/exhibitions/not-museum