Intervencions a la llibreria robafaves, Sergi Aguilar

18 May, 2001

[portfolio_slideshow ]

Seguint la línia encetada amb Opera Aperta i 2×2 = 5 (7 artistes/7 llibres), segueix la col·laboració d’ACM amb la llibreria Robafaves, amb la intervenció d’un artista a l’aparador i la presentació d’un llibre.

Sergi Aguilar. Intervenció a l’aparador de la llibreria Robafaves de Mataró.
Presentació del llibre de Sergi Aguilar Escala y estancias, editat per la Facultat de Belles Arts i la Universitat de Barcelona dins la col·lecció Les Arts i els Artistes, per Pilar Bonet i Martí Peran.