[container #3] Voyage en Icarie, Domènec

22 December, 2014

[portfolio_slideshow ]

Viatge a Icària, Domènec, Figueres, octubre 2012

Rètol pirotècnic i estructura de fusta, 840 x  300 x 150 cm.

Taula amb documents

Una producció de Ingràvid. Vídeo produït amb la col·laboració de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró.

Viatge a Enlloc

Enlloc és, en la retòrica pròpia de la modernitat, l’espai de la utopia (del grec οὐ, “no” i topos, “indret”, literalment: “enlloc”). Sempre instal·lat enllà de l’horitzó, en un esdevenidor perpetu, irrealitzable. A meitat del segle XIX el filòsof francès i socialista utòpic Étienne Cabet va exposar les seves idees a Voyage en Icarie, una novel·la inspirada en la Utopia de Thomas More, i que planteja una futura societat justa i igualitària on no hi ha ni propietat ni moneda.

El projecte icarià va tenir un gran ressò en els ambients obreristes de Catalunya; un dels més destacats seguidors fou el figuerenc Narcís Monturiol. 

El 1848, seguint la crida de Cabet, un grup d’expedicionaris, entre els quals n’hi havia alguns de catalans, partí cap a Texas per construir Icària; finalment l’efímera aventura resultà un tràgic fracàs.

La intervenció pretén restituir i “il·luminar” de forma poètica la memòria històrica d’uns fets i unes persones que en el s. XIX , en plena expansió del capitalisme salvatge, a més de lluitar per la millora de les condicions de vida, s’atreveixen a imaginar societats alternatives  i intentar portar-ho a la pràctica.

Voyage en Icarie from Domènec on Vimeo.