[container #2] Doppelgänger Goldfinger – (Arquitecto y villano) Version “peli”, Dani Montlleó

18 April, 2013

[portfolio_slideshow ]

CONTAINER #2

Dani Montlleó
Doppelgänger Goldfinger – (Arquitecto y villano) Version “peli” (2013)

El vídeo Doppelgänger Goldfinger – (Arquitecto y villano) Version “peli” (2013) de Dani Montlleó, és el segon projecte de l’espai expositiu de vídeo i net-art a Container.
Aquest espai s’inicia amb la voluntat de convidar a artistes que han treballat en aquests àmbits per a que pengin els seus treballs en la pàgina d’ACM i posteriorment s’encarregaran obres específiques per la web.